Copyright © 2011 MMSkapky.cz
Všechna práva vyhrazena.
Design by Lucia.


www.emms.sk | www.kapky-mms.cz | www.VylecSe.cz | www.MMS-kapky.cz | www.kapkymms.cz | www.webareal.sk/mms-kvapky | www.Vylec-Se.cz

AIDS/HIV virus


Dávkování
Základním principem u všech život ohrožujících chorob je vždy brát tolik MMS kolik tělo snese a udržovat tak jeho hladinu v těle co nejvýše, aniž by to vyvolalo zvracení nebo déletrvající průjem. Během dne tedy neberte jedinou velkou, ale s odstupem času (hodina, dvě) mnoho menších dávek podle níže uvedeného postupu. Když se budete držet zvyšování dávek tak, aby to bylo na hranici snesitelnosti, dostaví se úspěch. Vždy když se projeví nevolnost, o několik kapek dávku snižte.

U AIDS a HIV se ukázala jako nejúčinnější dávka 3 kapek MMS1 aktivovaných 15 kapkami 10% kyseliny citrónové a dolití vodou nebo šťávou, užívaná každou hodinu alespoň 8 krát denně po dobu trvání tří týdnů. Pouze ti, kteří jsou velmi nemocní, by měli zpočátku užívat menší počet kapek a postupně ho zvyšovat. Stejně tak v případě, že by užívání vyvolalo nevolnost, je třeba přechodně snížit dávku podle toho, jak se vaše tělo dokáže pročišťovat. Nepřestávejte však MMS užívat (i kdyby to mělo být pouze 1 / 4 kapky MMS) a dávku po odeznění problémů znovu zvyšte.

Normálně nebývají při užívání 3 kapek MMS nevolnosti časté. Nenechte však, aby vás nevolnost odstavila od vyléčení. Raději užívejte menší množství MMS a prodlužte léčení o další týden.

Účinky MMS při onemocnění na AIDS/HIV
MMS bylo ve velkém počtu aplikované panem J. Humblem v průběhu jeho pobytu v Africe (červenec 2009 - únor 2010), kdy MMS úspěšně aplikoval na 800 případech HIV pozitivních lidí.

Všechny testy, na HIV jsou navrženy tak, že v organizmu detekují buď protilátky, které si začne imunitní systém sám vytvářet, nebo antigeny. Antigeny jsou látky, které podněcují imunitní systém vytvářet protilátky. Bohužel, protilátky i antigeny v těle zůstávají i nadále po léčbě, to znamená, že "klasické" testy vždy tyto látky detekují. Co je tedy přínosem MMS? MMS v těle pacienta s virem HIV pracuje tak, že při léčbě odstraní všechny různé příznaky onemocnění od přidružených chorob, přes stavy nevolnosti a celkový špatný zdravotní stav.  V průběhu infekce HIV viru počet CD4 lymfocytu klesá, u normálního zdravého člověka je hladina od 600 - 1200/mm3 a při onemocnění na HIV je kolem 500/ mm3 a při samotném AIDS je hladina jenom 200/mm3 . Nepřímo úměrně hladině lymfocytů (CD4) je hladina HIV RNA, která naopak roste v průměru o 7% ročně. HIV RNA představuje "Virusovou nálož", neboli množství kopií HIV v RNA. Při správném užívaní MMS (skutečně třeba dbát na dodržování přesného dávkovaní) kvůli udržení jisté hladiny MMS v krvi. MMS zabraňuje ztráty lymfocytů (CD4) a navrací je do normálu. To by Vám měl potvrdit i Váš lékař při další prohlídce.

Linky
http://forum.mms-kapky.cz/viewtopic.php?f=31&t=31
http://forum.mms-kapky.cz/viewtopic.php?f=32&t=33
Co je MMS?
Nemoce a MMS
Co je MMS?
Nemoce a MMS
Dávkování MMS
Kde koupit MMS?
Kde koupit MMS?
Dávkování MMS
MMSFórum